Budynek Hotelowy
Kraków AL. 3 Maja
2017

Inwestor: BGI