ZESPÓŁ

 

mgr inż. arch. Tomasz Gurgul 

tomaszgurgul@atarchitekci.com.pl

 

mgr inż. arch. Anna Marek-Pelc

annamarekpelc@atarchitekci.com.pl

 

mgr inż. arch. Bożena Górna

bozenagorna@atarchitekci.com.pl

 

mgr inż. arch. Joanna Kozioł Bitka

joannakoziolbitka@atarchitekci.com.pl

 

mgr inż. arch. Tomasz Pelc

tomaszpelc@atarchitekci.com.pl

 

mgr inż. arch. Aleksandra Gąsecka

aleksandragasecka@atarchitekci.com.pl

 

mgr inż. arch. Anna Bajjou

annabajjou@atarchitekci.com.pl